gleby brunatne Występowanie

Agrokotlina – agroturystyka w Kotlinie Kłodzkiej

Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych


 
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »

Temat: Gleby xD
W Polsce występują gleby:

* brunatne i bielicowe - ok. 82%
* czarnoziemy - ok. 1% - powstałe na lessach - Nizina Wielk, Wyżyna Sandomierska, okolice Krakowa
* gleby bagienne - ok. 9% - gleby słabe, złe, nieurodzajne, powstałe w wyniku nagromadzenia szczątków roślinności bagiennej w warunkach beztlenowych - teren bagien nad Notecią, Warmią, Wieprzem
* mady - ok. 5% - powstały na mułach rzecznych, występują w dolinach rzek, na Żuławach Wiślanych
* czarne ziemie - ok. 2% - gleby żyzne, urodzajne, powstałe na terenach zabagnionych, ich czarne zabarwienie spowodowane jest dużą zawartością próchnicy - okolice Wrocławia, Kujawy
* rędziny - ok. 1% - gleby dość urodzajne, powstałe na skałach węglowych - Niecka Nidy, Polesie Lubelskie
* gleby górskie - Karpaty, Sudety
* gleby zdegradowane przez człowieka i przemysł - okręgi przemysłowe i aglomeracje miejskie.

Źródło: topranking.pl/927/gleby,xd.phpTemat: pierwsza wersja
oldpiernik napisał:

...
> do MADY BY ME literatury
...

Mady, mady rzeczne, typ gleb aluwialnych powstających w obrębie dolin rzecznych
oraz na terenach delt z materiału przynoszonego przez wodę.

Charakterystyczną cechą mad jest występowanie w ich profilu glebowym różnej
grubości warstewek, różniących się od siebie barwą oraz składem
granulometrycznym, odpowiadających kolejnym, dużym wezbraniom wód, które
zalewając dna dolin osadzają niesioną przez siebie zawiesinę.

Mady są przeważnie żyzne, mają zróżnicowaną zawartość próchnicy (1-8%). Mady
tworzą siedliska lasów łęgowych. Wyróżnia się mady: rzeczne właściwe, rzeczne
próchniczne i rzeczne brunatne. W Polsce najlepiej wykształcone mady występują
na terasach w dolinach największych rzek (m.in. Wisły, Odry, Dunajca, Sanu), a
także na obszarze Żuław Wiślanych.


inaczej, po prostu błotko
:-)))
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,178,14712543,14712543,pierwsza_wersja.html


Temat: pierwsza wersja
liczydełko pyta
nonstop napisał:

> oldpiernik napisał:
>
> ...
> > do MADY BY ME literatury
> ...
>
> Mady, mady rzeczne, typ gleb aluwialnych powstających w obrębie dolin
rzecznych
>
> oraz na terenach delt z materiału przynoszonego przez wodę.
>
> Charakterystyczną cechą mad jest występowanie w ich profilu glebowym różnej
> grubości warstewek, różniących się od siebie barwą oraz składem
> granulometrycznym, odpowiadających kolejnym, dużym wezbraniom wód, które
> zalewając dna dolin osadzają niesioną przez siebie zawiesinę.
>
> Mady są przeważnie żyzne, mają zróżnicowaną zawartość próchnicy (1-8%). Mady
> tworzą siedliska lasów łęgowych. Wyróżnia się mady: rzeczne właściwe, rzeczne
> próchniczne i rzeczne brunatne. W Polsce najlepiej wykształcone mady
występują
> na terasach w dolinach największych rzek (m.in. Wisły, Odry, Dunajca, Sanu),
a
> także na obszarze Żuław Wiślanych.
>
>
> inaczej, po prostu błotko
> :-)))

nonstop chwali się na forum - posiadaną encyklopedią?

wiem.onet.pl/wiem/002eb4.html

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,178,14712543,14712543,pierwsza_wersja.html


Temat: Geografia
Porównaj przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa pojezierza suwalskiego i niziny śląskiej

Jeśli chodzi o warunki klimatyczne teren pojezierza suwalskiego jest odrębną dzielnicą i charakteryzuje się nieco silniejszym kontynentalizmem w porównaniu do pozostałej części nizin .Pora wiosenna nastaje tu trochę później, zima jest dosyć mroźna, natomiast jesień pojawia się wcześniej. Dni mroźnych, czyli z temperaturą powietrza poniżej -10 st. C jest około 50, dni przymrozkowych - ponad 130, jednak szczególnie chłodne wydają się być tereny usytuowane na północny wschód (teren Olecka i Suwałk). Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych wynoszą średnio od 500 do 600 mm, a w ich rozmieszczeniu widoczny jest wpływ jezior oraz lasów, który zaznacza się na tych terenach we wzroście do 650 mm. Długość zalegania pokrywy śnieżnej dochodzi do 80 dni. Należy również podkreślić występowanie dużej ilości silnych wiatrów. Czas trwania okresu wegetacyjnego wynosi poniżej 160 dni.

Nizina Śląska - bardzo korzystne warunki naturalne dla rolnictwa, przeważają tereny płaskie i nieznacznie nachylone. Na S od Wrocławia rozciąga się kompleks czarnych ziem a na N kompleks gleb brunatnych na iłach i glinach. W rejonie Opola występują głębokie niziny, a w dole Odry rozległe mady. Na przedgórzu sudeckim występują gleby brunatne i płowe na lessach i glinach na płaskowyżu głubczyckim czarnoziemy na lessach. Na przedgórzu Sudeckim średnie temp roczne dochodzą do 7,5-8,0C, roczne amplitudy temp ok. 20-21C. Okres wegetacyjny trwa ok. 200-210 dni średnie opady atmosferyczne zależne są od wysokości i ekspozycji stoków(600-800mm). Na nizinie śląskiej średnie temp roczne dochodzą do 8,5C i podobne amplitudy okres wegetacyjny ok. 220 dni zima jest krotka w nietrwała pokrywą śnieżna. Opady atmosferyczne 600-700mm i są nieco wyższe na E, na W występują deficyty wody. Gospodarstwa duże i średnie uprawia się buraki cukrowe, rzepak, chmiel, tytoń, len.

Źródło: topranking.pl/934/62,geografia.php


Temat: GEOGRAFIA
Gospodarka

Województwo lubelskie ma charakter rolniczo- przemysłowy. Główne gałęzie przemysłu to: spożywczy, materiałów budowlanych, środków transportu, chemiczny, maszynowy, metalowy, wydobywczy. Największym ośrodkiem przemysłowym jest: Lublin, Świdnik, Puławy, Chełm, Zamość, Biała Podlaska. Województwo lubelskie jest jednym z głównych ośrodków produkcji rolnej w kraju. Rolnictwu sprzyjają dobre warunki klimatyczne i urodzajne gleby (w południowej połowie regionu). Najżyźniejsze glebybrunatne i czarnoziemy (wytworzone z lessów) oraz rędziny występują na Wyżynie Lubelskiej i Zachodniowołyńskiej. Na Polesiu znaczne powierzchnie zajmują gleby bagienne. Gleby bielicowe – słabe, występują w północnej połowie województwa oraz w wąskim pasie na południu. Na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu problem stanowi erozja gleb. Uprawia się: zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny pastewne, tytoń, chmiel, konopie, owoce i warzywa. Hoduje się trzodę chlewną, bydło, drób i owce. Słynna jest hodowla koni czystej krwi arabskiej w Janowie Podlaskim.
Województwo posiada bogate złoża węgla kamiennego (kopalnia w Bogdance), wapnia, margla, kredy, gliny, piasku budowlanego i szklarskiego oraz wody mineralnej. Centrum naukowym i kulturalnym jest Lublin. Województwo posiada 12 wyższych uczelni z czego 7 jest w Lublinie. Szkoły wyższe są w Zamościu, Puławach, Białej Podlaskiej i Rykach. Największe skupiska obiektów zabytkowych znajdują się w Zamościu, Lublinie i Kazimierzu. Do najcenniejszych zabytków zalicza się: zespół zabudowań dawnej twierdzy w Zamościu, średniowieczną kaplicę zamkową św. Trójcy w Lublinie, zespół urbanistyczny Kazimierza Dolnego. Kościoły i klasztory w Chełmie, Zamościu, Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Uchniach, Kraśniku. Zespoły pałacowo parkowe: Potockich w Radzyniu Podlaskim, Zamoyskich w Kozłówce, Czartoryskich w Puławach. Ruiny zamków Firlejów w Janowie, cerkwie Hrebenne, Chełm i synagogi, Zamość, Łęczna, Kazimierz Dolny. Ludowe budownictwo można oglądać w muzeum wsi lubelskiej w Lublinie. W muzeum został przekształcony także obóz koncentracyjny na Majdanku.
Źródło: topranking.pl/939/50,geografia.php


Temat: Zadanie z geografii
Zad 12 Uzupełnij poniższe zdania brakującymi informacjami
Wulkan to miejsce, w którym pod wpływem ogromnego ciśnienia na powierzchnię wydobywa się........... Spośród kilku tysięcy wulkanów ponad ................... uważa się za czynne. Wiele czynnych wulkanów występuje wokół Oceanu Pacyficznego, tworząc tzw ........... Wydobywanie się materiałów wulkanicznych nazywamy ............

Zad 13 Połącz nazwę pasma lub masywu górskiego z odpowiadającym mu rodzajem
a) Harz
b)Himalaje
c)Mauna Kea
d)Andy
c)Alpy
f)Kilimandżaro

A góry fałdowe
B góry zrębowe
C góra pojedyncza

Zad 14 Podkreśl czynnik, od którego intensywność wietrzenia mrozowego zależy najbardziej.

a)Wartości temperatury powietrza
b)Częstotliwość zamarzania i rozmarzania wody
c)Ilość wody wypełniająca szczelinę skalną

Zad 15 Przyporządkuj wymienionym procesom odpowiadający im opis

A erozja wgłębna
B erozja boczna
C erozja wsteczna

a) Podcinanie brzegów i rozszerzanie doliny rzecznej
b) Rozcinanie podłoża i pogłębianie koryta rzecznego
c) Stopniowe cofanie się źródła w wyniku wypłukiwania zwietrzeliny

Zad 16 Podkreśl te formy, które powstały w wyniku działalności lodowca górskiego.

a)Sandr
b)Dolina V-kształtna
c)Cyrk lodowcowy
d)Morena boczna
e)Pradolina
f)Morena czołowa

Zad 17 Wymień trzy przykłady czynników glebotwórczych

Zad 18 Dopasuj do poziomu glebowego odpowiadający mu opis
A ściółka
B poziom próchniczy
C poziom wymywania
D poziom wmywania
E zwietrzelina skały macierzystej

a) Jest to najbogatsza w związki chemiczne warstwa gleby
b) Część skały macierzyste, która uległa wietrzeniu
c) Warstwa słabo rozłożonych substancji organicznych
d) Z tej warstwy wody opadowe usuwają związki mineralne i substancje organiczne
e) W skład tego poziomu glebowego wchodzą substancję pochodzące z rozkładu szczątków roślinnych i zwierzęcych.

Zad 19 Spośród podanych poniżej nazw gleb podkreśl gleby astrefowe
a)Czarnoziemy
b)Mady
c)Gleby bielicowe
d)Gleby brunatne
e)Gleby bagienne
Źródło: topranking.pl/969/zadanie,z,geografii.php


Temat: Zadania z geografi - za 1 - 1 plus
A oto kolejne pytania...

Zad 12 Uzupełnij poniższe zdania brakującymi informacjami
Wulkan to miejsce, w którym pod wpływem ogromnego ciśnienia na powierzchnię wydobywa się........... Spośród kilku tysięcy wulkanów ponad ................... uważa się za czynne. Wiele czynnych wulkanów występuje wokół Oceanu Pacyficznego, tworząc tzw ........... Wydobywanie się materiałów wulkanicznych nazywamy ............

Zad 13 Połącz nazwę pasma lub masywu górskiego z odpowiadającym mu rodzajem
a) Harz
b)Himalaje
c)Mauna Kea
d)Andy
c)Alpy
f)Kilimandżaro

A góry fałdowe
B góry zrębowe
C góra pojedyncza

Zad 14 Podkreśl czynnik, od którego intensywność wietrzenia mrozowego zależy najbardziej.

a)Wartości temperatury powietrza
b)Częstotliwość zamarzania i rozmarzania wody
c)Ilość wody wypełniająca szczelinę skalną

Zad 15 Przyporządkuj wymienionym procesom odpowiadający im opis

A erozja wgłębna
B erozja boczna
C erozja wsteczna

a) Podcinanie brzegów i rozszerzanie doliny rzecznej
b) Rozcinanie podłoża i pogłębianie koryta rzecznego
c) Stopniowe cofanie się źródła w wyniku wypłukiwania zwietrzeliny

Zad 16 Podkreśl te formy, które powstały w wyniku działalności lodowca górskiego.

a)Sandr
b)Dolina V-kształtna
c)Cyrk lodowcowy
d)Morena boczna
e)Pradolina
f)Morena czołowa

Zad 17 Wymień trzy przykłady czynników glebotwórczych

Zad 18 Dopasuj do poziomu glebowego odpowiadający mu opis
A ściółka
B poziom próchniczy
C poziom wymywania
D poziom wmywania
E zwietrzelina skały macierzystej

a) Jest to najbogatsza w związki chemiczne warstwa gleby
b) Część skały macierzyste, która uległa wietrzeniu
c) Warstwa słabo rozłożonych substancji organicznych
d) Z tej warstwy wody opadowe usuwają związki mineralne i substancje organiczne
e) W skład tego poziomu glebowego wchodzą substancję pochodzące z rozkładu szczątków roślinnych i zwierzęcych.

Zad 19 Spośród podanych poniżej nazw gleb podkreśl gleby astrefowe
a)Czarnoziemy
b)Mady
c)Gleby bielicowe
d)Gleby brunatne
e)Gleby bagienne
Źródło: topranking.pl/972/zadania,z,geografi,za,1,1,plus.php


Temat: Tuja smaragd-co sie dzieje???
Juz sobie odpowiedzialam
Cyprysik Lawsona Columnaris
[Chamaecyparis lawsoniana Columnaris]

Jedna z najpiękniejszych odmian o kolumnowym pokroju, niedawno wprowadzona w
Polsce do uprawy. Drzewo rosnące do wysokości 3-6 m. Gałęzie wyprostowane, mocno
spłaszczone i gęste, ciemnozielone, ku wierzchołkowi niebieskawe. Przez to cała
roślina odznacza się intensywnie stalowoniebieskim zabarwieniem. Dolna strona
gałązek jaśniejsza, z wyraźnymi liniami białego nalotu, tworzącym
charakterystyczny rysunek w postaci litery X. Liście łuskowate (łuski)
przylegające, krawędziowe większe od powierzchniowych, z odstającym
wierzchołkiem i ostrym żebrem na grzbiecie. Szyszki kuliste, średnicy 8-12 mm,
przed dojrzeniem pokryte niebieskawym nalotem, dojrzałe brunatne. Nasiona
dojrzewają w jesieni (wrzesień - październik), po ich wysypaniu szyszki jeszcze
długo utrzymują się na gałązkach.
Występuje w zachodniej części Ameryki Północnej, na niewielkim stosunkowo
obszarze Gór Nadbrzeżnych w południowym Oregonie i w północnej Kalifornii.
Zasięg obejmuje wąski pas wybrzeża, nie przekraczający 50 km szerokości i 300 km
długości. Cyprysik ten rośnie zarówno na terenach nizinnych, jak i w górach (do
1500 m n.p.m.), najczęściej w dolinach rzek i strumieni.
Cyprysik Lawsona został sprowadzony do Europy po raz pierwszy w 1854 r, do
Polski już w 1870 . (Kórnik). W krajach o łagodnych zimach i wilgotnym klimacie
szeroko rozpowszechniony w parkach i ogrodach. W Polsce również należy do
najczęściej uprawianych cyprysików, jednak tylko w województwach zachodnich
(łącznie z Pomorzem Zachodnim) są najkorzystniejsze warunki do uprawy rośliny.
Wymaga ciepłych, osłoniętych stanowisk i zabezpieczenia na zimę. Również
długotrwałe okresy suszy wpływają niekorzystnie na rozwój cyprysika. Wymaga gleb
dostatecznie wilgotnych, żyznych i ciepłych oraz osłoniętych stanowisk.
Doskonale znosi ocienienie i może być sadzony pod koronami wysokich drzew.
Pamiętać należy, że szczególnie na takich stanowiskach w czasie suszy wymaga
obfitego podlewania.
Szczególnie polecana do małych, przydomowych ogródków.najpewniej zamarzl! :((((

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,309,38781098,38781098,Tuja_smaragd_co_sie_dzieje_.html
 

Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych
Archiwum


 
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »

Powered by WordPress dla [Agrokotlina – agroturystyka w Kotlinie Kłodzkiej]. Design by Free WordPress Themes.